ستاد اجرایی فرمان امام
طرح جهش تولید در دیم زارها
ستاد اجرایی فرمان امام
وزارت جهاد کشاورزی
با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی
فرم ورود شماره موبایل خود را وارد نمایید تا رمز عبور برای شما پیامک شود
شماره موبایل *
ارسال درخواست مشارکت در طرح

مناطق مختلف ایران بر اساس پهنه‌بندی یونسکو 8/96% جزو مناطق فراخشک (دارای بارندگی کم ونامنظم که در هر فصلی امکان بارش وجود دارد. تغییرات سالانه بارندگی خیلی زیاد تا 100%، تقریباً فاقد پوشش گیاهی دائمی به استثناء بعضی بوته‌ها در بستر رودخانه‌ها و امكان رویش گیاهان یكساله در بعضی از سالهای خوب) خشك(دارای بارندگی سالانه mm100-80 تا mm350-200، تغییرات سالانه بارندگی زیاد 50 تا 100%، پوشش گیاهی پراكنده و دیمكاری اقتصادی مقدور نمیباشد) و نیمه‌خشك(دارای بارندگی سالانه در مناطقی با بارش زمستانه بین mm250-200 تا mm500-450، بارندگی سالانه در مناطقی با بارش تابستانه بین mm400-300 تا mm800-700، تغییرات سالانه بارندگی 25 تا 50% و پوشش گیاهی نسبتاً خوب، دیمكاری و چرای دام مقدور است) می باشد. تغییرات شدید مقدار بارش، شدت و پراكنش زیاد بارندگی و نوسانات دما از خصوصیات دائمی این مناطق است و خشكسالی نیز به عنوان یك عارضه موقت هر چند سال یكبار در این مناطق حادث می‌شود و متعاقباً مشكلات خاص این مناطق را حادتر می‌نماید.

توجه به استفاده از ارقام اصلاح شده و سازگار مناطق مختلف دیمزارها، اجرای كشاورزی حفاظتی، تامین و مصرف به موقع نهاده‌ها، افزایش تنوع محصولات زراعی قابل كشت در مناطق دیم، زیر پوشش بردن اراضی آیش، توجه به نقش گیاهان پوششی و علوفه برای تولید علوفه،كاهش فرسایش خاك، توجه به اجرای سیستم های زراعی، تولید محصولات سالم، تهیه و تولید و تامین انواع بذور اصلاح شده توام با ماشین ها و اداوات مناسب مناطق مختلف نقش مهمی در فرایند افزایشبهره وری آب سبز در تولید محصولات مختلف کشاورزی خواهند داشت. راهکاری مناسب برای حفظ و اصلاح منابع کشاورزی با هدف افزایش تولید و پایداری محصول همراه با حفظ محیط زیست است. در این روش کشاورزی بجای استفاده از روش‌های خاک‌ورزی رایج، از روش های بدون خاک‌ورزی یا انواع حداقل خاک‌ورزی استفاده می‌شود

پتانسیل موجود در دیمزارها به شدت در سنوات گذشته تحت تاثیر تغییرات محیطی قرار گرفته و می توان با انجام تدابیر علمی و اصولی دامنه تغییر در پتانسیل دیمزاها را كاهش و میزان تولید را به سمت افزایش تولید و پایدار آن سوق داد. پایداری تولید در دیمزارها منجر به افزایش امنیت غذایی و امنیت ملی در كشور می‌شود برای رسیدن به آن لازم است درصدی ناچیزی از منابع ملی را كه در بسیاری از سالها صرف واردات میلیون‌ها تن گندم، جو و علوفه می‌شود به اصلاح زیرساخت ها و ساماندهی دیمزارها هزینه و از آثار مثبت اقتصادی آن بهره برد.

طرح حاضر با مشارکت وزرات جهاد کشاورزی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با هدف جهش تولید دیم بعنوان یکی از محورهای اصلی مورد نیاز کشور در ۶ استان بصورت پایلوت برای سال زراعی 99-1400 اجرا می‏شود.