mirtalebi

دیمزار در کشور

اخبار و اطلاعات طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور را در اینجا ببینید

ژوئن 9, 2024

یکصد و هفدهمین جلسه کمیته فنی و پیشرفت فیزیکی ستاد ملی طرح جهش تولید در دیمزارها (13/03/1403)

یکصد و هفدهمین جلسه کمیته فنی و پیشرفت فیزیکی ستاد ملی طرح جهش تولید در دیمزارها (13/03/1403) اعضا ی حاضر در جلسه: آقایان عزیزکریمی، امیری، نجف […]
ژوئن 9, 2024

روز مزرعه پايگاه نوآوري جهش توليد در ديم زارهاي استان فارس شهرستان سپيدان

روز مزرعه با تدریس مهرزاد حسنی رئیس اداره بهبود توليدات گياهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان و با حضور روزبه محمدي، مرضيه معيني و آيدا خواست […]
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqu enim ad minim veniam.

Jenny Penny
CEO @ Pandolum

ادوت و تجهیزات

اخبار واگذاری و استفاده ادوات و تجهیزات را در اینجا ببینید

ژوئن 9, 2024

یکصد و هفدهمین جلسه کمیته فنی و پیشرفت فیزیکی ستاد ملی طرح جهش تولید در دیمزارها (13/03/1403)

یکصد و هفدهمین جلسه کمیته فنی و پیشرفت فیزیکی ستاد ملی طرح جهش تولید در دیمزارها (13/03/1403) اعضا ی حاضر در جلسه: آقایان عزیزکریمی، امیری، نجف […]
ژوئن 9, 2024

روز مزرعه پايگاه نوآوري جهش توليد در ديم زارهاي استان فارس شهرستان سپيدان

روز مزرعه با تدریس مهرزاد حسنی رئیس اداره بهبود توليدات گياهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان و با حضور روزبه محمدي، مرضيه معيني و آيدا خواست […]
ژوئن 1, 2024

همایشی با عنوان (همایش آموزشی، ترویجی و معرفی سبد محصولات کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی) در استان همدان برگزار گردید

در تاریخ 7 خرداد ماه 1403 همایشی با عنوان ((همایش آموزشی، ترویجی و معرفی سبد محصولات کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی)) در استان همدان برگزار گردید. […]

دانش بنیان

سامانه دیمزار دانش بنیان شد. اخبار تکمیلی را در اینجا ببینید

ژوئن 9, 2024

یکصد و هفدهمین جلسه کمیته فنی و پیشرفت فیزیکی ستاد ملی طرح جهش تولید در دیمزارها (13/03/1403)

یکصد و هفدهمین جلسه کمیته فنی و پیشرفت فیزیکی ستاد ملی طرح جهش تولید در دیمزارها (13/03/1403) اعضا ی حاضر در جلسه: آقایان عزیزکریمی، امیری، نجف […]
ژوئن 9, 2024

روز مزرعه پايگاه نوآوري جهش توليد در ديم زارهاي استان فارس شهرستان سپيدان

روز مزرعه با تدریس مهرزاد حسنی رئیس اداره بهبود توليدات گياهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان و با حضور روزبه محمدي، مرضيه معيني و آيدا خواست […]
ژوئن 1, 2024

همایشی با عنوان (همایش آموزشی، ترویجی و معرفی سبد محصولات کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی) در استان همدان برگزار گردید

در تاریخ 7 خرداد ماه 1403 همایشی با عنوان ((همایش آموزشی، ترویجی و معرفی سبد محصولات کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی)) در استان همدان برگزار گردید. […]
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqu enim ad minim veniam.

Jenny Penny
CEO @ Pandolum

پایگاه نوآوری

یکی از وظایف سامانه دیمزار، گسترش پایگاه های نوآوری است. بیشتر بدانید

ژوئن 9, 2024

یکصد و هفدهمین جلسه کمیته فنی و پیشرفت فیزیکی ستاد ملی طرح جهش تولید در دیمزارها (13/03/1403)

یکصد و هفدهمین جلسه کمیته فنی و پیشرفت فیزیکی ستاد ملی طرح جهش تولید در دیمزارها (13/03/1403) اعضا ی حاضر در جلسه: آقایان عزیزکریمی، امیری، نجف […]
ژوئن 9, 2024

روز مزرعه پايگاه نوآوري جهش توليد در ديم زارهاي استان فارس شهرستان سپيدان

روز مزرعه با تدریس مهرزاد حسنی رئیس اداره بهبود توليدات گياهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان و با حضور روزبه محمدي، مرضيه معيني و آيدا خواست […]
ژوئن 1, 2024

همایشی با عنوان (همایش آموزشی، ترویجی و معرفی سبد محصولات کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی) در استان همدان برگزار گردید

در تاریخ 7 خرداد ماه 1403 همایشی با عنوان ((همایش آموزشی، ترویجی و معرفی سبد محصولات کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی)) در استان همدان برگزار گردید. […]

ایلام

استان ایلام از استانهای طرح جهش تولید است.
درباره فعالیت های این استان بیشتر بخوانید.

ژوئن 9, 2024

یکصد و هفدهمین جلسه کمیته فنی و پیشرفت فیزیکی ستاد ملی طرح جهش تولید در دیمزارها (13/03/1403)

یکصد و هفدهمین جلسه کمیته فنی و پیشرفت فیزیکی ستاد ملی طرح جهش تولید در دیمزارها (13/03/1403) اعضا ی حاضر در جلسه: آقایان عزیزکریمی، امیری، نجف […]
ژوئن 9, 2024

روز مزرعه پايگاه نوآوري جهش توليد در ديم زارهاي استان فارس شهرستان سپيدان

روز مزرعه با تدریس مهرزاد حسنی رئیس اداره بهبود توليدات گياهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان و با حضور روزبه محمدي، مرضيه معيني و آيدا خواست […]
ژوئن 1, 2024

همایشی با عنوان (همایش آموزشی، ترویجی و معرفی سبد محصولات کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی) در استان همدان برگزار گردید

در تاریخ 7 خرداد ماه 1403 همایشی با عنوان ((همایش آموزشی، ترویجی و معرفی سبد محصولات کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی)) در استان همدان برگزار گردید. […]

همه

کلیه اطلاعات و اخبار را از اینجا ببینید

ژوئن 9, 2024

یکصد و هفدهمین جلسه کمیته فنی و پیشرفت فیزیکی ستاد ملی طرح جهش تولید در دیمزارها (13/03/1403)

یکصد و هفدهمین جلسه کمیته فنی و پیشرفت فیزیکی ستاد ملی طرح جهش تولید در دیمزارها (13/03/1403) اعضا ی حاضر در جلسه: آقایان عزیزکریمی، امیری، نجف […]
ژوئن 9, 2024

روز مزرعه پايگاه نوآوري جهش توليد در ديم زارهاي استان فارس شهرستان سپيدان

روز مزرعه با تدریس مهرزاد حسنی رئیس اداره بهبود توليدات گياهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان و با حضور روزبه محمدي، مرضيه معيني و آيدا خواست […]
ژوئن 1, 2024

همایشی با عنوان (همایش آموزشی، ترویجی و معرفی سبد محصولات کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی) در استان همدان برگزار گردید

در تاریخ 7 خرداد ماه 1403 همایشی با عنوان ((همایش آموزشی، ترویجی و معرفی سبد محصولات کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی)) در استان همدان برگزار گردید. […]
ژوئن 1, 2024

کشت و توسعه گیاهان علوفه ای (نخود علوفه ای) جهت حذف آیش از اراضی دیم

در تاریخ 7 خرداد 1403 روز مزرعه ای در روستای خردمند شهرستان ملایر برگزار گردید. این مزرعه متعلق به آقایان وفائی و چهاردولی و محصول کشت […]
ژوئن 1, 2024

بازدید از مزرعه شرکت توداک شهرستان فامنین، پایگاه‌های نوآوری شهرستانهای کبودراهنگ، ملایر و همدان، مزارع نخود‌علوفه‌ای و کاملینا در شهرستانهای ملایر و کبودراهنگ در استان همدان

در تاریخ 9 خرداد 1403 بازدیدی با حضور مسئولین ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) آقای حیدری مدیرعامل شرکت پردیس، آقای اکبری مدیر زراعت شرکت پردیس، […]
می 30, 2024

اقدام مناسب کارشناسان طرح جهش شهرستان چوار استان ایلام جهت کنترل آفت سن غلات

نظر به اهمیت کنترل به موقع عوامل خسارت‌زا در تولید محصولات کشاورزی، کارشناسان طرح جهش تولید در دیمزارهای شهرستان چوار در سال زراعی جاری همه‌ی توان […]
می 30, 2024
پلیگون های استان آذربایجان شرقی

برگزاری روز- مزرعه نباتات علوفه ای (نخود علوفه ای)

جهت آشنایی و ترغیب و ترویج کشاورزان به کاشت نباتات علوفه ای در تناوب با غلات، ترویج شهرستان مراغه در هماهنگی با معاونت ترویج و رسانه […]
می 30, 2024
مساحی کشور

بازدید میدانی از پلیگون ترسیمی کارشناسان و مزارع در آذربایجان شرقی

این بازدید با حضور مهندس حسنپور حسنی (ناظر شرکت مجد در استان آذربایجان شرقی) و مهندس حسین زاده (ناظر شرکت گسترش توسعه گری پردیس در استان […]
می 30, 2024
روزمزرعه

برنامه روز مزرعه با حضور مسولین استانی، کارشناسان و کشاورزان شهرستان های مناطق سردسیر استان اردبیل در بخش سبلان شهرستان سرعین برگزار شد

بازدید ترویجی از مزرعه الگویی کشت مستقیم گندم دیم در روستای ارجستان بخش سبلان شهرستان سرعین استان اردبیل با حضور مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام(ره) […]
می 27, 2024
دیمزارهای استان اردبیل

اجرای برنامه روز مزرعه در پایگاه نوآوری مناطق گرمسیری استان اردبیل واقع در شهرستان بیله سوار

برنامه آموزشی و ترویجی روز مزرعه با حضور اصغرفرماندار شهرستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، مدیر زراعت استان، ناظرین عالی طرح جهش تولید در استان، محقق معین […]
می 27, 2024

معرفی ارقام جدید جو و بیماری رایج جو در حوزه مرکز جهاد کشاورزی قره کیله روستای خواجه نفس برگزار شد.

این کارگاه با حضورخیرگو محقق مرکز تحقیقات استان ،محمدی محقق مرکز تحقیقات گنبد،عباسی کارشناس مرکز دفتر زراعت گندم سازمان، اکبری نیا (مشاور و ناظرفنی طرح جهش […]
می 27, 2024

انتخاب و تصمیم گیری در خصوص معرفی ارقام گندم و جو دیم جدید برای دیمزارهای استان گلستان

طی هماهنگی و برنامه ریزی انجام شده مبنی بر انتخاب و تصمیم گیری در خصوص معرفی ارقام گندم و جو دیم جدید برای دیمزارهای استان، جناب […]
می 27, 2024

اقدام کارشناسان طرح جهش تولید شهرستان چوار استان ایلام جهت کنترل آفت سن غلات

نظر به اهمیت کنترل به موقع عوامل خسارت‌زا در تولید محصولات کشاورزی، کارشناسان طرح جهش تولید در دیمزارهای شهرستان چوار در سال زراعی جاری همه‌ی توان […]
می 25, 2024

بازدید سرزده مدیرعامل شرکت گسترش توسعه گری پردیس از مزارع دیم استان گیلان در قالب طرح جهش تولید در دیمزار

جناب آقای مهندس حیدری نماینده محترم ستاد اجرای فرمان امام (ره) و هیئت همراهان ایشان آقایان اکبری و دوستکامیان در روز یکشنبه مورخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ […]
می 16, 2024
پایگاه نوآوری

برنامه آموزشی و ترویجی در پایگاه نوآوری و فناوری طرح جهش تولید در دیمزارها واقع در شهرستان بدره استان ایلام

برنامه آموزشی و ترویجی در پایگاه نوآوری و فناوری طرح جهش تولید در دیمزارها واقع در شهرستان بدره استان ایلام مهندس جبار فتاحی مدیر جهاد کشاورزی […]
می 13, 2024
مبارزه با زنگ زد و سن

مانور مبارزه سراسری با بیماری های برگی در استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی در شهرستان های خوی، اشنویه، بوکان، تکاب، شاهین دژ،پیرانشهر و مهاباد مانور مبارزه با بیماری های برگی […]
می 13, 2024

بازدید از مزارع دیم و بررسی و پایش عوامل خسارت زا دراستان مرکزی

بازدید از مزارع دیم و بررسی و پایش عوامل خسارت زا در استان مرکزی سازمان جهاد کشاورزی: استان مرکزی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اراک مرکزجهاد کشاورزی: […]
می 13, 2024
سامانه دیمزار دانش بنیان شد

سامانه دیمزار توسط معاونت علمی و فناوری بعنوان سامانه دانش بنيان نوآور تاييد شد

سامانه دیمزار توسط معاونت علمی و فناوری بعنوان سامانه دانش بنيان نوآور تاييد شد سامانه دیمزار وابسته به شرکت موسسه گسترش توسعه گری پردیس که یکی […]
می 8, 2024

تحویل ۱۱ دستگاه ادوات کشاورزی به بهره برداران شهرستان آوج در طرح جهش تولید در دیمزارها

در آئین تحویل این ادوات حسن حیدری مدیر عامل شرکت گسترش توسعه گری پردیس، امام جمعه آوج، فرماندار شهرستان آوج، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه، معاون […]
اکتبر 23, 2019

Donec tempor pur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliquum.
 

سامانه جهش تولید در دیمزارها همچنان ادامه دارد...

اکتبر 23, 2019

Donec tempor pur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliquum.
ورود به سامانه